ak-celtec-uvodni
Jaký je postoj Úřadu na ochranu osobních informací?

V rozhovoru s JUDr. Zuzanou Svrčkovou, uveřejněném na blogu Blackvue, bylo uvedeno:

Při posuzování tohoto problému se názory a komentáře jednotlivých právníků liší. V zákoně je totiž stanoveno, že smíte volně používat kameru jen v případě, že se obraz nikam neukládá. To však není případ kamer do auta, které pořizujeme primárně za účelem ukládání potenciálního důkazního materiálu. Podle těchto právníků je vše nejprve nutné oznámit Úřadu pro ochranu osobních údajů, který vše posoudí a vydá vám příslušné povolení.

Úřadu na ochranu osobních informací jsme proto zaslali dotaz, jak lze získat povolení pro využívání autokamery. Odpověď byla překvapující - úřad nemůže na základě zákona o ochraně osobních informací takové povolení vydat, naopak upozorňuje, že dle občanského zákoníku může její používání porušením §12 občanského zákoníku. Detailní vyjádření najdete zde.

Plné znění vyjádření Úřadu na ochranu osobních údajů k využívání autokamer:
 

Vážený pane,

k Vašemu dotazu obdrženému dne 9. srpna 2013 Vám sdělujeme: Podle § 3 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), se zákon nevztahuje na zpracování osobních údajů (pořizování záznamu kamerového systému, na jehož základě lze identifikovat fyzickou osobu), které provádí fyzická osoba výlučně pro osobní potřebu.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) v souvislosti s kamerovým systémem nevydává povolení. Jedná-li se o soukromé vozidlo, je provozování kamery, tzv. černé skříňky, v režimu ustanovení § 3 odst. 3 zákona, tzn., že se na ně zákon nevztahuje, tedy ani oznamovací povinnost podle § 16 zákona, na kterou navazuje registrace zpracování Úřadem pro ochranu osobních údajů, kterou máte patrně na mysli. Předmětný postup neumožňuje Úřadu uplatnit zákonem vymezenou dozorovou působnost.

Pořízení nebo použití obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se fyzické osoby bez jejího svolení může být podle našeho právního názoru kvalifikováno jako porušení ustanovení § 12 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. K jeho posouzení je příslušný soud, obrátí-li se na něj osoba, jejíž právo bylo dotčeno.

ak-celtec-banner

lamax
ak-truecam-230-bila

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s podmínkami používání souborů cookie. Zobrazit více informací.
Rozumím
x